Radca Prawny Tarnowskie Góry
Kancelaria Radcy Prawnego, Henryk Urban
Strona główna

 
 
Witam serdecznie na stronie mojej kancelarii.

Masz problem prawniczy? Potrzebujesz porady prawnej? W mojej kancelari otrzymasz zawsze dobrą pomoc.

Czy obawiasz się sprawy sądowej, potrzebujesz pomocy w postępowaniu cywilnym lub gospodarczym lub masz inne pytania ogólne dotyczące prawa!
Jestem zawsze do Twojej dyspozycji.  Wystarczy skontaktować się ze mną, abym mógł zająć się Twoim problemem.
 
Jeżeli szukasz radcy prawnego w Tarnowskich Górach, lub prawnika na Śląsku, moja kancelaria chętnie stoi do Twojej dyspozycji. Moje biuro znajduje się w Tarnowskich Górach przy ulicy Czołgistów 14a

tel./fax.: 32 28 415 70
kom.: +48 603 388 409

 
Zapraszam ponadto do zapoznania się ze szczegułową ofertą moich usług 
Radca prawny Henryk Urban, Tarnowskie Góry

Klienci prowadzący działalność gospodarczą. Współpraca w formie stałej lub doraźnej obsługi prawnej stwarza po stronie klienta możliwość korzystania z pomocy prawnej tak poprzez osobistą bytność u Klienta jak również możliwość uzyskiwania pomocy prawnej za pośredni telefonu lub i poczty elektronicznej . Forma kontaktu za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej umożliwia moim klientom w zasadzie korzystanie na bieżąco z pomocy prawnej. Obsługę prawną tych podmiotów prowadzę  w zasadzie w zakresie wszystkich dziedzin prawa z wyjątkiem prawa podatkowego, a w szczególności w zakresie: tworzenie nowych firm, w tym przygotowywanie aktów założycielskich spółek względnie umowy spółki, rejestracji podmiotów gospodarczych; funkcjonujących firm w zakresie prawa spółek, w tym obsługa organów spółek, opracowywanie tekstów ich uchwał w tym przygotowywanie projektów uchwał o powołaniu i odwołaniu członków zarządu oraz rady nadzorczej, składanie wniosków do sądu o rejestrację zmian, przygotowywanie dokumentów dotyczących podziału, łączenia i likwidacji spółek; prawa cywilnego w tym sporządzanie projektów umów i uczestnictwo w negocjacjach; nieruchomości m.in. badanie stanu prawnego, prowadzanie niezbędnych procedur administracyjnych i sądowych, formułowanie umów, uczestnictwo w negocjacjach; zamówienia publicznych; prawo ubezpieczeń komunikacyjnych w zakresie odzysk odszkodowania z tytułu OC i AC od ubezpieczycieli; prawa pracy w tym sporządzanie umów o pracę, zagadnienia związane z rozwiązywaniem stosunków pracy, sporządzanie projektów regulaminów pracy,  umów o zakazie konkurencji; prawo upadłościowe, tj. przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości i zawarcie układu, reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniu upadłościowym i naprawczym;  prawa spółdzielczego w tym m.in. przygotowywanie projektów uchwał, statutów, regulaminów, rejestracji spółdzielni reprezentacji w sprawach spornych poprzedzającą postępowanie sądowe lub administracyjne, w tym negocjacje, mediacje, ugody, umożliwiające pozytywne rozstrzygnięcie sporu bez konieczności wszczynania procedur sądowych lub administracyjnych; prowadzenia procesów sądowych i zastępstwo prawne przed organami administracji; sporządzanie opinii prawnych;  Klienci indywidualni. Kancelaria świadczy także usługi na rzecz klientów indywidualnych. Dla tych klientów oferuję pomoc prawną w podanych poniżej dziedzinach prawa: pomagam i reprezentuję Klientów we wszelkich sprawach związanych z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę, w tym sprawach o przywrócenie do pracy czy też o odszkodowanie;  roszczeń z tytułu nadgodzin, odpraw, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop; pomagam Klientom odzyskać odszkodowania z tytułu OC i AC od ubezpieczycieli; reprezentuję Klientów w sprawach wynikających z umów, jakie zawarli, bądź zamierzają zawrzeć m.in. umowy najmu, zlecenia, o dzieło, darowizny, kupna-sprzedaży, pożyczki i inne ; pomagam Klientom w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, pomagam w analizie i negocjowaniu umów z deweloperami i spółdzielniami, prowadzę obsługę prawną transakcji kupna- sprzedaży nieruchomości, prowadzę sprawy o podział nieruchomości, zniesienie współwłasności; udzielam pomocy Klientom w przejściu przez sprawy związane z rozwodem i separacją oraz podziałem wspólnego majątku po ustaniu małżeństwa.